NS-minstævne den 7. november i Farum

NS-ministævne - november 2021

2. oktober 2021

Invitation til NS-ministævne i Farum Svømmehal, søndag den 7. november 2021.
Farum Svømmeklub indbyder hermed Laksen, Slangerup, Jyllinge, Frederikssund, Frederiksværk, Helsinge og Hillerød til sæsonens andet NS-ministævne.

Praktisk info og tilmelding:

Dato:

Søndag den 7. november 2021

Adresse:

Farum Svømmehal, Farum Park 20, 3520 Farum

Stævneleder:

Anne-Mette Jørgensen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stævnet:

Lukket invitationsstævne – kortbane (25m) – 6 baner – Manuel tidtagning

Tidspunkter:

Adgang til omklædning kl. 8.45
Indsvømning kl. 09.00-09.55
Holdledermøde kl. 08.45
Officialsmøde kl. 9.00
Holdkapkort kl. 9.15 afleveres i sekretariatet i hallen
Stævnestart kl. 10.00

Grupper:

Bemærk vi har ikke grupper på årgange, så der er medaljer til årgang 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013/yngre

Holdkap Gruppe 1: Årgang 2005, 2006 og 2007
Holdkap gruppe 2: Årgang 2010, 2011 2012 og 2013/yngre

Løb:

1+2 100 ryg

3+4 50 fri

5+6 100 bryst

7+8 50 ryg

9+10 100 IM                   

11 4 x 50 fri – Mix                   

(Piger ulige – Drenge lige, bortset fra løb 11, der er mix)

Præmier:

Der er medaljer til nr. 1, 2 og 3 i hvert løb i hver årgang samt i hver holdkapgruppe.

Kravtider:

Der er ingen kravtider, men klubberne skal påføre anmeldelsestider.

HUSK svømmere der har opnået sølvnål kan ikke deltage

Tilmelding:

Hver svømmer må svømme op til 2 individuelle løb + holdkap.
Idet der er tale om en mix-holdkap, må hver klub stille med 4 hold.
Tilmeldinger via svømmetider senest onsdag den 27. oktober 2021.

Officials:

Hver af de deltagende klubber stille med 3 officials (A6=6), heraf skal mindst 2 (A6=4) være dommeruddannet. Navne og moduler bedes meddelt sammen med tilmeldingen af svømmerne.

Afmelding:

Fredag den 5. november kl. 12.00 på mail til: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Indkaldelse til generalforsamling 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Farum Svømmeklub


Bestyrelsen i Farum Svømmeklub indkalder til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag d. 26. oktober kl. 19.00 - 20.30.

Generalforsamlingen afholdes i FSU-lokalet ved Svømmehallen på adressen Farum Park 20, 3520 Farum.  

Dagsorden jf. vedtægternes § 9:

 1. Valg af dirigent og referent, som også fungerer som stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, til godkendelse
 6. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen på følgende måde:
  A: I ulige år vælges: Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.
  B: I lige år vælges: 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.
 7. Eventuelt

Punkt-4: Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling d. 26. oktober skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse jf. vedtægternes § 8, stk. 5. 

Punkt-6, litra-A: På valg er - 

 • Formand Peter Jørn Jensen (genopstiller)
 • Bestyrelsesmedlem Sanne Høck Just (genopstiller)
 • Bestyrelsesmedlem Michael Reber Knudsen (genopstiller ikke)
 • 2 bestyrelsessuppleanter

Kandidater til posterne i bestyrelsen samt bestyrelsessuppleanter skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse jf. vedtægternes § 8, stk. 3.

Medlemmers forslag samt kandidatur til bestyrelse eller bestyrelsessuppleant fremsendes til Farum Svømmeklub ved brug af mailadressen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Farum Svømmeklub, d. 27/9-2021

Første svømmedag

swimming lessons

Velkommen til en ny svømmesæson.

Første svømmedag nærmer sig og vi glæder os til at se dig.

Vi har samlet et par informationer inden din første svømmedag.

Læs mere her