Udskriv

Generalforsamling 2019

.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Farum Svømmeklub
onsdag den 30. oktober 2019 kl. 18.30 i FSU-lokalet i Farum Svømmehal.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent og referent, som også fungerer som stemmetællere
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Behandling af indkomne forslag
5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent, til godkendelse
6) Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen på følgende måde:
A: I ulige år vælges: Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.
B: I lige år vælges: Kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor.
7) Eventuelt
Opdateres løbende med forberedende materiale

 

I år er følgende på valg

Formand for 2 år
Finn Hansen - er villig til genvalg

Bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Tina Korndal-Henriksen - ønsker ikke genvalg
Lars Møller - ønsker ikke genvalg

2 suppleanter og revisor vælges for 1 år

Ekstra valg af kasserer for en 1-årig periode
Kasserer, Martin Wagner ønsker at træde ud af bestyrelsen.
Ifølge vedtægter skal kassereren vælges på generealforsamlingen.

 

Frister

  • Kandidater til posterne i bestyrelsen skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
  • Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Frist for ovenstående er onsdag den 23. oktober 2019.
Kandidater og forslag sendes til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.